עמק האוש"ר, רמת ישי    äúîçåú:  איגוד אופניים
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - מועדוני רכיבה
    èìôåï:  04-9833064
    ôøèéí ðåñôéí:  מאמן: ברוך קרן

    çéôåù çãù