חוגל, הוד השרון  äúîçåú:  קבוצת הליכה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה - קבוצות
  èìôåï:  054-4557159
  ëúåáú àúø:  http://www.hoogle.co.il/
  ôøèéí ðåñôéí:  הליכה באיזור השרון

  çéôåù çãù