דאנס אקדמי בריקוד ותנועה, צורן-קדימה*    äúîçåú:  שיעורי מחול, שיעורי ספינינג, שיעורי קיקבוקסינג, שיעורי פילאטיס, שיעורי fit ball, חוגים, שיעורי התעמלות, סניפים: רעננה, כ"ס, צורן.
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ריקוד, כללי
    èìôåï:  09-8945760
    ëúåáú àúø:  ds-models.dsites2.co.il

    çéôåù çãù