קבוצת הטריאתלון אס"א רופין, בית ינאי    äúîçåú:  טריאתלון
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, טריאתלון, דואתלון, מרתון
    ëúåáú àúø:  http://www.asaruppin.co.il
    ôøèéí ðåñôéí:  שם איש קשר: הראל

    çéôåù çãù