חוגל, בית ינאי  äúîçåú:  קבוצת הליכה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה - קבוצות
  èìôåï:  052-3344449
  ëúåáú àúø:  http://www.hoogle.co.il/
  ôøèéí ðåñôéí:  ההליכה בשקיעה, בחוף ינאי, מתן דגש לשיפור הכושר הגופני.

  çéôåù çãù