מטריף - שרותי צלילה, בית ינאי    äúîçåú:  צלילה - מועדונים, ציוד ואביזרים
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, צלילה - מועדונים ובתי ספר
    èìôåï:  09-8665037

    çéôåù çãù