ביה"ס לקוקסולוון טאיקוונדו והפקידו, רמת גן    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, טאקוונדו
    èìôåï:  052-4472464

    çéôåù çãù