מרכז וייל, כפר שמריהו    äúîçåú:  סקווש - מועדונים
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, משחקי מחבט, סקווש - מועדונים
    èìôåï:  09-9564135
    ôøèéí ðåñôéí:  במקום 2 מגרשים, הקרנת משחקי סקווש מהארץ ומהעולם, חנות לציוד סקווש

    çéôåù çãù