פוראקטיב בע"מ, כפר נטר  äúîçåú:  גולף - ציוד
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, משחקי מחבט, גולף - ציוד
  èìôåï:  09-8997929
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  http://www.rudyproject.co.il/
  ôøèéí ðåñôéí:  ציוד ספורט, משקפי ראיה, ציוד גולף

  çéôåù çãù