מועדון בריאות וכושר ויליג'ים, בית יצחק-שער חפר    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חדרי כושר, חדרי כושר
    èìôåï:  09-8338090

    çéôåù çãù