בריכה אולימפית כפר בלום, כפר בלום    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, בריכות שחיה, בריכות שחיה - אולימפיות

    çéôåù çãù