אופק בשטח, בית לחם הגלילית  äúîçåú:  טיולי אופניים, קנייה והשכרה, מכירת אביזרים ואופניים יד שנייה.
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, השכרה וטיולי אופניים
  èìôåï:  04-9833987
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  http://ofek-il.com/bike/
  ôøèéí ðåñôéí:  סוכן מורשה של "מצמן את מרוץ"

  çéôåù çãù