גלברס בע"מ, קדרון  äúîçåú:  דגמי אופניים לנכים ולבעלי צרכים מיוחדים בהתאמה אישית.
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - חנויות
  èìôåï:  03-6171500
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.galbras.co.il

  çéôåù çãù