מכון הלר למחקר רפואי –שיבא, תה"ש, רמת גן    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  03-5303565
    ôøèéí ðåñôéí:  פרופ' יאיר שפירא

    çéôåù çãù