מרכז דודי אדלר לרפואה טבעית רוחנית , רינתיה    äúîçåú:  קורסי רייקי לכל הרמות, גם לילדים
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, רפואה אלטרנטיבית, רפואה אלטרנטיבית- רייקי

    çéôåù çãù