אקדמיית הטאקוונדו "סאנג-רוק", משמר איילון    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, טאקוונדו
    èìôåï:  054-6444202

    çéôåù çãù