מצוק - טיולי אופניים, עמינדב    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, השכרה וטיולי אופניים
    èìôåï:  052-3865612

    çéôåù çãù