קהילת מבשרת ציון, מבשרת ציון  äúîçåú:  קבוצת הליכה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה - קבוצות
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.kamatz.org/timebank.html
  ôøèéí ðåñôéí:  מרחוב הזמיר ועד הקסטל, מדי בוקר ב5:45 -6:45

  çéôåù çãù