אקסטרים מרכז גלישה וסקטבורד, אור עקיבא    äúîçåú:  גלישה, סקטבורד
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, גלישת גלים - ציוד
    èìôåï:  04-6101555

    çéôåù çãù