וולבו קלאב ישובי גדרות , גן הדרום    äúîçåú:  איגוד אופניים
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - מועדוני רכיבה
    ëúåáú àúø:  www.vcholon.com
    ôøèéí ðåñôéí:  מאמן: דורון אמיץ,מיכאל קרוטר,שלום דביר

    çéôåù çãù