כושר מאוזן, רעננה  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חדרי כושר, חדרי כושר
  èìôåï:  09-7455662, 052-8590506
  ãåàø àì÷èøåðé:  fitnessbalance@barak.net.il
  ëúåáú àúø:  fitnessinbalance.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  שיטת עבודה המבוססת על תוכנית אימונים אישית.

  çéôåù çãù