קבוצת הטריאתלון להבים, להבים  äúîçåú:  טריאתלון
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, טריאתלון, דואתלון, מרתון
  èìôåï:  054-4913626
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  http://muni.tik-tak.co.il/web/index.asp?codeclient=813&codesubweb=0&f=1
  ôøèéí ðåñôéí:  שם איש קשר: דורון דרמון

  çéôåù çãù