עדי אור, בת חפר    äúîçåú:  עדי אור - עיסויים וטיפולים הוליסטיים לנשים ולגברים
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, רפואה אלטרנטיבית, רפואה אלטרנטיבית- עיסוי

    çéôåù çãù