ציודים - אופניים, ציוד השכרה, סגולה  äúîçåú:  ציוד רכיבה, ציוד לטיולים, אופניים, קמפינג.
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - חנויות
  èìôåï:  08-8600144
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.tziyudim.co.il

  çéôåù çãù