עמית, באר יעקב    äúîçåú:  מעסה ספורטאים מוסמך + Body build
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, עיסוי ספורטיבי

    çéôåù çãù