מכון מ.ב.ת-מרכז רפואי אסף הרופא, באר יעקב    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  08-9779986/1
    ôøèéí ðåñôéí:  ד"ר רונן מיכאל

    çéôåù çãù