ספורטל, רעננה  äúîçåú:  ציוד כושר
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט- כללי, ציוד ספורט
  èìôåï:  03-6171500
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.l-sportal.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  מכירת ציוד כושר חדש ויד שניה

  çéôåù çãù