רויאל ספורט ימי, אילת    äúîçåú:  ביה"ס לסקי מים, אטרקציות, ספורט ימי, בננה, אבובים, מצנחים, פדלים, קיאקים, סירות מנוע.
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, סקי מיים
    èìôåï:  050-8773691
    ëúåáú àúø:  royal.dsites.co.il

    çéôåù çãù