צוללי הברווז סיאם, אילת    äúîçåú:  קורסי צלילה בכל הרמות הפלגות וסיורי צלילה לסיני לינה במקום
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, צלילה - מועדונים ובתי ספר
    èìôåï:  08-6370581, 02-6257808
    ëúåáú àúø:  www.siam.co.il

    çéôåù çãù