צוללי נמו, אילת  äúîçåú:  צלילה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, צלילה - מועדונים ובתי ספר
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  nemodivers.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  בנוסף קיימים גם קורסי צילום תת ימי.

  çéôåù çãù