טלי ספורט, בית שמש  äúîçåú:  שחייה - ציוד ולימוד שחייה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, שחיה- ציוד
  èìôåï:  03-6171500
  ëúåáú àúø:  tali-sport.dsites.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  כולל הידרוטרפיה - ציוד לבריכות שיקומיות, ציוד מקצועי להתעמלות במים וציוד כושר למים

  çéôåù çãù