עיריית בית שמש, בית שמש  äúîçåú:  מסלול הליכה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה - קבוצות
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  http://betshemesh.muni.il
  ôøèéí ðåñôéí:  פסגות השבע: מגן "פסגות השבע" לאורך שד' בן זאב – עד לאנדרטה שברח' האלה, אורך המסלול 4 ק"מ.

  çéôåù çãù