מיכל, קריית אונו    äúîçåú:  ילדים ומבוגרים
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, מדריכים
    ôøèéí ðåñôéí:  בוגרת וינגייט בענפי הספורט: התעמלות קרקע, מכשירים ומדריכת חדר כושר. עובדת עם ילדים ומבוגרים כ-8 שנים.

    çéôåù çãù