הוריקס טכנולוגיות בטיחות בע"מ, קריית גת    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - חנויות
    èìôåï:  054-4998744

    çéôåù çãù