ארתור מאריי - ריקודים סלוניים, רמת השרון  äúîçåú:  בסטודיו שלנו לומדים וואלס, טנגו גם בסגנון ארגנטינאי פוקסטרוט, רומבה, צ'ה-צ'ה, רוקנרול, ממבו, סלסה, מרנגיי.
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ריקוד, ריקודים סלוניים
  èìôåï:  03-5470540
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.arthurmurray.co.il

  çéôåù çãù