מכבי שירותי בריאות, רעננה  äúîçåú:  קבוצת הליכה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה - קבוצות
  èìôåï:  09-7470820
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.maccabi-health.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  ראשון, רביעי 20:00-21:00, איש קשר: קרן ברנר

  çéôåù çãù