פארק המים יבנה, יבנה  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חדרי כושר, חדרי כושר
  èìôåï:  08-9431525/4
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  parkhamayim.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  המקום כולל חדר כושר, ספא ובריאות, מגרשי ספורט וחוגים שונים.

  çéôåù çãù