מגה ספורט, קריית שמונה    äúîçåú:  ציוד והלבשת ספורט
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט- כללי, ציוד ספורט

    çéôåù çãù