רחמימוב פרופ' רמי, ירושלים    äúîçåú:  רופא פיזיולוג
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, פיסיולוגים
    èìôåï:  02-6417814

    çéôåù çãù