התעמלות קרקע ואקרובטיקה JUMPING, ירושלים    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, התעמלות מכשירים
    èìôåï:  050-2345060

    çéôåù çãù