רזים - מכון הישראלי לתרבות הבריאות, ירושלים    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חדרי כושר, חדרי כושר
    èìôåï:  1-700-707081

    çéôåù çãù