מועדון בריאות מלון כיכר ציון, ירושלים    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חדרי כושר, חדרי כושר
    èìôåï:  02-6244644

    çéôåù çãù