המרכז הבריאותי לכף הרגל, ירושלים    äúîçåú:  נעליים אורטופדיות
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה- חנויות נעליים וציוד הליכה
    èìôåï:  02-5618708

    çéôåù çãù