נעלי שאול, ירושלים  äúîçåú:  נעליים אורטופדיות
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה- חנויות נעליים וציוד הליכה
  èìôåï:  02-6256578
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.shaulshoes.co.il

  çéôåù çãù