נעלי כליפא, ירושלים  äúîçåú:  נעלי ספורט, מדרסים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה- חנויות נעליים וציוד הליכה
  èìôåï:  02-6257027
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  khalifashoes.dsites.co.il

  çéôåù çãù