אופני הבירה, ירושלים  äúîçåú:  מכירה והתאמת אופניים מקצועיים, תיקון, מכירת ציוד נלווה.
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - חנויות
  èìôåï:  02-5326699, 08-8653001
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.ofney-habira.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  סוכן מורשה של "מצמן את מרוץ"

  çéôåù çãù