פתל מיכל, ירושלים    äúîçåú:  קבוצות תמיכה ועידוד להורדת משקל, בהן גם נשקלים וגם מקבלים טיפים, מתכונים, רעיונות ועצות איך לשנות את הרגלי האכילה שלנו
    ÷èâåøéåú:  תזונה ודיאטה, דיאטניות, דיאטניות - הרזיה
    èìôåï:  02-5715165
    ôøèéí ðåñôéí:  ניתן לקבל שירות גם בבית הנוער העברי: יום ב' 17:45, יום ו' 9:00. בית הכרם, פסגת זאב, אפרת.

    çéôåù çãù