שיבומיקאי-בי"ס לג'וג'יטסו מסורתי, ירושלים    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, גו'ג'יטסו
    èìôåï:  050-8935359

    çéôåù çãù