מועדון טקוונדו - "אחי יהודה", ירושלים    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, טאקוונדו
    èìôåï:  052-2407299

    çéôåù çãù