בית ספר לאיגרוף תאילנדי, ירושלים    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, אגרוף תאילנדי
    èìôåï:  052-2555056

    çéôåù çãù